MFN voorwaarden

Op mijn mediation zijn het Mediation Reglement en de Gedragsregels van MFN van toepassing. Deze documenten zullen voorafgaande aan de mediation worden uitgereikt.

Disclaimer

Hoewel Van Wees arbeidsmediation de inhoud van deze website met grote zorg heeft samengesteld, kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Van Wees Arbeidsmediation kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.