GRAAG HELP IK ALS MEDIATOR MET HET VINDEN VAN EEN GOEDE OPLOSSING

Mijn naam is Annemieke van Wees en ik werk sinds 2016 als mediator. Inmiddels heb ik vele arbeidsmediation zaken op mijn naam staan. Mijn opleiding deed ik bij het gerenommeerde Centrum voor Conflicthantering in Haarlem; ik ben een gekwalificeerde MFN registermediator en voldoe aan de MFN-kwaliteitseisen.

Voor mijn na- en bijscholing maak ik gebruik van de deskundige training en jarenlange ervaring van Therra in Almere.

Van huis uit ben ik opgeleid als HRadviseur aan de Hogeschool in Amsterdam. Sinds 1994 ben ik een volwaardige gesprekspartner voor zowel werkgevers als werknemers. Mijn kennis van zaken rondom ziekteverzuim, Wet verbetering poortwachter en WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en het arbeidsrecht is breed en up-to-date. Naast arbeidsmediator ben ik ook verzuimspecialist en geef ik adviezen aan werkgevers en werknemers op het gebied van verzuimpreventie, re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Hoe een mediation bij mij verloopt

Als mediator ben ik pragmatisch ingesteld en doe ik bij de eerste sessie een inschatting of mediation haalbaar is en een oplossing kan bieden voor het probleem. Ik werk transparant en communiceer helder en direct. Mocht mediation niet haalbaar lijken, dan zal ik dit direct eerlijk terugkoppelen aan alle partijen.

Gaan we verder dan zijn er meestal drie sessies nodig om de mediation tot een goed einde te brengen. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur.

Gaat het om een exit mediation dan is het niet noodzakelijk dat de partijen met elkaar aan tafel zitten.

 Ik werk samen met juristen gespecialiseerd in arbeidsrecht. Mochten de partijen de wens hebben om het dienstverband te beëindigen, dan kan de jurist desgewenst een vaststellingsovereenkomst opstellen. Uiteraard mogen partijen zelf ook een jurist zoeken.